Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên

HÀ NGUYÊN - 21:10 10/04/2019
Đại diện ĐH Bournemouth chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cho SV Đại diện ĐH Bournemouth chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cho SV

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng giữa sinh viên với đơn vị tuyển dụng là mối quan tâm hiện nay của rất nhiều cơ sở giáo dục đào tạo ĐH. Theo nghiên cứu của Global University Employability Survey 2016 thì chỉ sở hữu kỹ năng làm việc không còn đáp ứng cho nhu cầu của các nhà tuyển dụng thời đại mới.

Thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệp về Phát triển bền vững, đặc biệt là những biện pháp bảo vệ môi trường đang được áp dụng tại ĐH Bournemouth cung cấp như hệ thống vòi nước uống rộng khắp cùng với ly và chai dùng nhiều lần cho sinh viên và giảng viên, đại diện trường ĐH Bournemouth nhấn mạnh đến việc đào tạo nhận thức - thái độ - hành vi để SV có thể trở thành công dân có ích cho xã hội là rất quan trọng với giáo dục đại học hiện nay.

Ngoài ra, các đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục thành viên của ĐH Đà Nẵng, trong đó có các cán bộ, giảng viên của VNUK đã tiến hành thảo luận nhóm về một số chủ đề liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cho SV ĐH như “Đưa phát triển bền vững vào chương trình đào tạo”; Phát triển tư duy đổi mới và sáng tạo cho SV; Rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người học thông qua đào tạo kỹ năng mềm; Hướng dẫn và huấn luyện nguồn nhân lực đa thế hệ.

Hiện ĐH Bournemouth đang có Dự án hợp tác đào tạo giáo dục đại học (HEP) thực hiện cùng với ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Hà Nguyên

Bình luận của bạn đọc