Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 6/9/2015 07:41

Nam nhà giáo công tác 5 năm trở lên ở vùng ĐBKK được hưởng trợ cấp lần đầu

Nam nhà giáo công tác 5 năm trở lên ở vùng ĐBKK được hưởng trợ cấp lần đầu

GD&TĐ - Năm học 2015 2-16, tôi được điều động đến một xã biên giới của tỉnh Điện Biên để dạy học. Xã này cũng được Nhà nước công nhận là cùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt. 

Trước đó tôi dạy ở vùng thuận lợi của huyện Mường Chà. Vậy trường hợp của tôi, ngoài phụ cấp thu hút tôi có được hưởng trợ cấp chuyển vùng hay không? – Ngô Khang Huy (ngokhanghuy***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau: 

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp. Cụ thể:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

- Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên, bạn phải có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên thì mới được hưởng trợ cấp này. Vì vậy ngay trong năm học này, bạn chưa đủ điều kiện về thời gian để được hưởng trợ lần đầu.

Trường hợp nếu bạn có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, bạn còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình theo quy định hiện hành nêu trên.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm