Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 22/2/2016 13:07

Nam Định yêu cầu trường thu sai phải trả lại cho học sinh

Nam Định yêu cầu trường thu sai phải trả lại cho học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra cũng như phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, việc dạy thêm, học thêm c ũng như công tác thu chi chưa đúng quy định vẫn diễn ra ở một số cơ sở giáo dục.

Để việc dạy thêm, học thêm cũng như công tác thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục đi vào nề nếp, đúng với các quy định hiện hành, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc quán triệt nội dung công văn của Bộ GD&ĐT đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thu chi về tài chính theo đúng các văn bản quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quyết định của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cơ sở giáo dục thu các khoản trái với quy định của nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh.

Lập Phương