Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 20/5/2018 17:57

Mức thù lao cho báo cáo viên thỉnh giảng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi là kế toán Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hiện Giám đốc Trung tâm của tôi là Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy kiêm nhiệm. 

Xin hỏi, chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn tự chủ tiết kiệm cho Giám đốc trong trường hợp này theo quy định nào? Chế độ chi trả phụ cấp báo cáo viên thỉnh giảng trước đây chi trả cho Trưởng Ban tuyên giáo giờ có được chi trả theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi ông Minh không nêu rõ loại hình hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện để xác định cơ chế tài chính cho phù hợp.

Trường hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện là đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Mức thù lao cho báo cáo viên thỉnh giảng

Đối với chế độ chi trả phụ cấp báo cáo viên thỉnh giảng, theo Khoản 1.1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính, chế độ chi thù lao giảng viên (một buổi giảng được tính 5 tiết học) như sau:

- Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sĩ khoa học: Mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sĩ; giảng viên chính: Mức tối đa không quá 600.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên): Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá: 300.000 đồng/buổi;

Do vậy, đề nghị ông Minh căn cứ quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính nêu trên để nghiên cứu, thực hiện cho phù hợp.

Theo Chinhphu.vn