Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 10/3/2017 13:07

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi đang nghỉ thai sản thì được hiệu trưởng đề nghị đi làm sớm hơn 1 tháng. Nếu tôi từ chối thì có sao không? - Bùi Thị Thơm (buithom***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, thì bạn được nghỉ và hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Vì vậy, nếu Hiệu trưởng có đề nghị bạn đi làm trước 1 tháng thì bạn có quyền từ chối mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi.

Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu đi làm trước thì có thể trao đổi lại với hiệu và phải đảm bảo các điều kiện sau: Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện bao gồm:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm