Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 13/10/2017 11:39

Là bảo vệ hợp đồng tại vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là nhân viên bảo vệ thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đã được ký hợp đồng ngắn hạn. Vậy tôi có được hưởng tiền trợ cấp ban đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của chính phủ hay không? - Nguyễn Bảo Vệ (baove***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang quan tâm đến trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy để được hưởng trợ cấp lần đầu, trước hết bạn phải thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP; sau đó phải là người được điều động đến vùng đặc biệt khó khăn để công tác.

Về đối tượng áp dụng theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm:

- Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định cùa pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Đối chiếu với quy định trên, nếu bạn là bảo vệ theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật và là người được điều động đến vùng đặc biệt khó khăn để công tác thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm