Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 9/4/2014 10:25

Kỷ luật khiển trách bị kéo dài thời hạn nâng lương bao lâu?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi:  Trường hợp của tôi, năm 2011 bị kỷ luật ở mức khiển trách, vậy tôi sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương là mấy tháng?

Đó là câu hỏi của bạn đọc  Lê Thị Tuất (vpdkkh@gmail.com). 

* Trả lời: Theo Điều 56 Luật Viên chức quy định liên quan đến việc kỷ luật viên chức như sau:

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng.

Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

5. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.

6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn bị kỷ luật ở mức khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài sẽ là 03 tháng.

Sỹ Điền