Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 15/10/2015 07:00

Không ở ngạch giảng viên có được phụ cấp nhà giáo?

Không ở ngạch giảng viên có được phụ cấp nhà giáo?

Bà Mai Thị Chung (Hà Nội) hưởng lương ngạch giảng viên được trên 7 năm. Tháng 12/2010, bà xin chuyển sang ngạch chuyên viên chính để dự thi chuyên viên cao cấp và được cơ quan chấp thuận. Bà vẫn hưởng 45% phụ cấp đứng lớp.

Tháng 1/2012, bà Chung có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và vẫn được hưởng 45% phụ cấp đứng lớp. Tháng 11/2012, bà nhận quyết định nghỉ hưu. 

Bà Chung hỏi, bà có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không, nếu được thì hưởng như thế nào, theo văn bản nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Nội dung bà Mai Thị Chung hỏi, do chưa đủ thông tin (quá trình chuyển ngạch giảng viên, chuyên viên và vị trí việc làm của bà) nên Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đủ cơ sở để trả lời.

Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, bao gồm:

- Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật), đối tượng này đang được xếp ở các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15.

- Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập, đối tượng này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Đề nghị bà Chung đối chiếu với các quy định trên cùng với các điều kiện tính hưởng được nêu tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, nếu thấy bản thân là đối tượng hưởng và có đủ các điều kiện tính hưởng thì đề nghị cơ quan nơi bà đã nhận quyết định nghỉ hưu để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.

Theo Cổng thông tin Chính phủ