Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 13/8/2014 09:51

Không nghỉ phép hàng năm được thanh toán tiền lương

Không nghỉ phép hàng năm được thanh toán tiền lương

GD&TĐ - Trường hợp nào người lao động được thanh toán tiền lương cho những ngày được nghỉ phép hàng năm nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm? Nguyễn Huyền Trang (nguyenhuyentrang@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 6/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị và sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014..

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư trên hướng dẫn đối tượng được thanh toán tiền lương cho những ngày được nghỉ phép hàng năm nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là những trường hợp quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012, gồm: 

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm; người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Về điều kiện, thời hạn thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm được áp dụng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư trên. Cụ thể như sau: 

Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 141/2011/TT-BTC.

Sỹ Điền