Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 4/7/2019 15:27

Khẩn trương hoàn thiện văn bản pháp luật về cơ chế tự chủ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan khẩn trương tham mưu ban hành các Nghị định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Đối với cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông: Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng phù hợp với tự chủ tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Đối với cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học: Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và đã có Báo cáo số 1100/BC-BGDĐT ngày 5/12/2018 trình Chính phủ để giải trình các nội dung tại dự thảo Nghị định theo hướng đảm bảo thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua.

Hải Bình

Tin tiêu điểm