Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 14/6/2015 18:27

Khai sinh quá hạn, ghi địa danh mới đúng hay sai?

Khai sinh quá hạn, ghi địa danh mới đúng hay sai?

Khi đăng ký khai sinh quá hạn phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính mới.
Khi tôi đăng ký khai sinh quá hạn thì cán bộ tư pháp ghi địa chỉ ấp, xã theo hiện giờ chứ không ghi ấp, xã tại thời điểm tôi sinh ra (ví dụ như trước kia là ấp 3 nhưng hiện giờ là ấp Tân Long). Cán bộ ghi vậy có đúng không, tôi sợ sai phải đổi tới đổi lui rất cực?

 

Le Van Dung ( dungculan_7121965@gmail.com )

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Theo mục 3 phần I Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp thì khi có sự thay đổi về địa danh hành chính, thì phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch được thực hiện như sau:

- Khi đăng ký sự kiện hộ tịch (đăng ký đúng hạn, đăng ký quá hạn, đăng ký lại), phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính mới.

- Khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, phần ghi về địa danh hành chính trong nội dung của Giấy khai sinh được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong Sổ đăng ký khai sinh; phần ghi về địa danh hành chính tại góc trái, phía trên của Giấy khai sinh được ghi theo địa danh hành chính mới.

- Khi cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, phần ghi về địa danh hành chính trong giấy tờ hộ tịch (kể cả góc trái, phía trên và nội dung của giấy tờ hộ tịch) phải được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong sổ hộ tịch.

Như vậy, việc cán bộ tư pháp ghi địa danh hành chính mới là ấp Tân Long như trên là đúng quy định pháp luật.

Theo phapluattp