Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 4/7/2018 17:47

In tên ngành Văn học trên bằng tốt nghiệp là đúng với Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT

In tên ngành Văn học trên bằng tốt nghiệp là đúng với Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT

GD&TĐ -  Trung tâm truyền thông Trường ĐH Duy Tân vừa phát thông cáo báo chí phản hồi về thông tin phản ảnh việc in văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành Văn báo chí của trường.

Theo đó, trường ĐH Duy Tân thông tin về một số nội dung như: việc tổ chức đào tạo ngành Văn học, Chuyên ngành Văn báo chí; việc in bằng tốt nghiệp đại học; việc tổ chức đào tạo chuyên ngành Văn báo chí. Cụ thể:

Về tổ chức đào tạo ngành Văn học

Trường Đại học Duy Tân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Văn học theo Quyết định số 323/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2011. Trường Đại học Duy Tân đã được Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 955/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2018 về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT đối với tất cả các ngành đào tạo của trường trong đó có ngành Văn học – mã số 7229030.

Để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, trên cơ sở ngành đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép, Hiệu trưởng nhà trường đã quyết định tổ chức tuyển sinh đào tạo Chuyên ngành Văn báo chí thuộc Ngành Văn học. Chuyên ngành Văn báo chí đã được nhà trường thông báo công khai trước khi tổ chức tuyển sinh và đào tạo.

Việc in bằng tốt nghiệp đại học

Giấy báo trúng tuyển của một SV chuyên ngành Văn Báo chí trường ĐH Duy Tân.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp thì trên bằng tốt nghiệp đại học chỉ ghi Ngành đào tạo. Cũng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thì trên bằng tốt nghiệp đại học chỉ ghi Ngành đào tạo.

Do vậy, việc nhà trường in tên ngành Văn học trên bằng tốt nghiệp của sinh viên là đúng với Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT và thẩm quyền của Nhà trường.

Về việc tổ chức đào tạo chuyên ngành Văn báo chí

Theo Thông báo tuyển sinh hàng năm trước mỗi đợt tuyển sinh, Nhà trường đều thông báo rất rõ ràng và đầy đủ về tên các Ngành và Chuyên ngành trong quá trình tuyển sinh. Đối với khóa tốt nghiệp năm 2018, Nhà trường đã thông báo tuyển sinh tại Thông báo số 150/TB-ĐHDT-HĐTS ngày 04/4/201 ghi rất rõ về chuyên ngành Văn báo chí (không phải là Ngành) và trong giấy gọi nhập học của thí sinh củng ghi rõ nhập học chuyên ngành Văn báo chí.

Khi sinh viên trúng tuyển, nhập học vào trường mỗi sinh viên được cấp 1 tài khoản trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo của trường để thực hiện việc học tập. Hệ thống quản lý đào tạo của trường thể hiện trên phần mềm quản lý đào tạo mỗi sinh viên theo học đều nhìn thấy rất rõ về Ngành và Chuyên ngành mà mình đang theo học.

Phần mềm quản lý đào tạo được công khai và cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin liên quan đến quá trình học tập cho sinh viên. Đồng thời, Thông qua tài khoản của sinh viên trên phần mềm, sinh viên toàn quyền quyết định việc đăng ký môn học trong mỗi học kỳ và tiến độ tốt nghiệp của mình theo đúng qui chế đào tạo học chế tín chỉ.

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được trường cấp bảng điểm toàn khóa học ghi cụ thể điểm số từng học phần, tên chuyên ngành và ngành đào tạo để sinh viên nộp cho doanh nghiệp khi có nguyện vọng tuyển dụng.

Từ những vấn đề nêu trên, Trường xác nhận việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường với tên ngành Văn học trên văn bằng là hoàn toàn phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cam kết của nhà trường trong quá trình đào tạo.

Trước đó, như GD&TĐ phản ảnh, một số SV của trường ĐH Duy Tân cho rằng nhà trường có sự lập lờ khi trong thông báo tuyến sinh và cả giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Duy Tân đều thể hiện chuyên ngành Văn Báo chí, thế nhưng, trên bằng tốt nghiệp do nhà trường cấp chỉ ghi tốt nghiệp Văn học; bảng điểm thì được ghi chuyên ngành Văn (Báo chí).

Hà Nguyên