Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 22/1/2015 09:52

Hướng dẫn truy thu BHXH với giáo viên mầm non

Hướng dẫn truy thu BHXH với giáo viên mầm non

Bà Tưởng Thị Ý (Hà Tĩnh) sinh năm 1954, sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà làm giáo viên mầm non. Năm 1996, bà Ý đi học trung cấp tại chức mầm non, tốt nghiệp năm 1998 và tiếp tục làm giáo viên mầm non.

Tháng 1/2008, bà Ý được đóng BHXH bắt buộc, thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng.

Tháng 7/2009, bà Ý đủ 55 tuổi, nhận quyết định nghỉ việc, được bảo hiểm thanh toán tiền trợ cấp cho 1 năm là 1.200.000 đồng. Nay, bà Ý muốn được biết, trường hợp của bà có được hưởng chế độ nào khác không? Bà có thể đóng BHXH như các giáo viên khác không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo Văn bản số 2150/GDĐT-BHXH ngày 22/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và BHXH Việt Nam thì người lao động làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục mầm non đều được tham gia BHXH và bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định hiện hành của Nhà nước (không kể độ tuổi của người lao động, không phân biệt loại hình trường công lập hay bán công, dân lập hay tư thục).

Những người lao động đã có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở mầm non từ trước và sau Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 mà chưa tham gia đóng BHXH thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi tham gia đóng BHXH (các trường hợp này nếu có thời gian làm việc trước năm 1995 thì chỉ được truy đóng BHXH từ tháng 1/1995 đến khi tham gia đóng BHXH).

Theo thư bà trình bày thì bà mới tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2008, như vậy tính đến khi bà nghỉ việc (55 tuổi) bà mới có thời gian tham gia đóng BHXH là 1 năm 6 tháng nên BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết trợ cấp BHXH một lần theo đúng số thời gian bà đã thực tham gia BHXH là đúng quy định của chính sách. Trường hợp của bà nếu đã nhận trợ cấp BHXH một lần thì nay không thuộc đối tượng được truy thu BHXH.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ