Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 11/6/2015 18:00

Hướng dẫn lương, thưởng đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Hướng dẫn lương, thưởng đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước.
Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thì tiếp tục thực hiện áp dụng các quy định về tiền lương, tự chủ về tài chính theo quy định hiện hành.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung nội dung rà soát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng tại các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vào dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đánh giá việc vận dụng trả lương theo cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước hoặc của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ