Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 10/2/2017 07:00

Hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng có được tính đóng BHXH?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Có phải thời gian nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Trường hợp của tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản thì hết hạn hợp đồng lao động. Vậy chế độ thai sản của tôi sẽ được tính như thế nào? - Tạ Thị Thủy (tathuy**@gmail.com).

* Trả lời:

Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau: Điểm a, b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có nêu:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

- Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Sỹ Điền