Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 12/9/2017 06:51

HSSV bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi Tòa soạn, con em chúng tôi đang là học sinh, sinh viên, vậy có bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể hay không? – Nguyễn Hữu Long – tỉnh Đồng Tháp (longdt***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 thì nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Học sinh, sinh viên.

Như vậy học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

HSSV tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi như: Được cấp thẻ BHYT; được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu vào đầu mỗi quý; được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo các mức sau: Hưởng 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị.

Tuy nhiên, Bảo hiểm thân thể là tự nguyện, không bắt buộc phụ huynh phải đóng cho học sinh, sinh viên.

Sỹ Điền