Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 17/9/2019 18:47

Hợp tác thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới

Toàn cảnh hội thảo.Toàn cảnh hội thảo.

GD&TĐ - Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội hợp tác với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin về ngân sách có trách nhiệm giới, hướng đến việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới của Luật Ngân sách Nhà nước.

Hơn 70 đại biểu dân cử và Hội đồng nhân dân (HĐND) và đại diện của các Bộ ban ngành liên quan đã tham gia hội thảo này.

Bà Lê Thị Nguyệt, Phó chủ nhiệm UB Vấn đề xã hội của Quốc hội 

Chương trình nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và ủng hộ của các đại biểu dân cử và HĐND về tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đưa các vấn đề giới vào chu trình xây dựng ngân sách. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội sẽ góp phần cải thiện và thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam. Các đại biểu dân cử cũng được cung cấp các thông tin thực tiễn về ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 Bà Elisa Fernandez, Trưởng văn phòng UN Women Việt Nam

Tháng 6 năm 2015, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là bình đẳng giới được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý và chi tiêu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa việc vận hành nguyên tắc này trong thực tế còn nhiều thách thức do những hạn chế về năng lực của các bên liên quan về ngân sách có trách nhiệm giới.

Bà Elisa Fernandez, Trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam cho biết: “Ngân sách có trách nhiệm giới là một trong những mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng của Mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mà Chương trình nghị sự 2030 đặt ra. Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới được xem là giải pháp toàn diện và bền vững để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới. UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật cho hơn 80 quốc gia trên thế giới về Ngân sách có trách nhiệm giới.”

Theo kinh nghiệm của các nước phát triển, ngân sách có trách nhiệm giới là một công cụ và giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới. Trong vòng 30 năm qua, sự ưu tiên về nguồn ngân sách này đã được thực hiện ở rất nhiều quốc gia góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống. Tại châu Á - Thái Bình Dương, nhiều quốc gia như: Australia, Hàn Quốc, Bhutan, Ấn Độ, Nê pan, Inđônêxia và Philippin đã có cam kết mạnh mẽ thông qua việc luật hóa, tăng cường bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội để thúc đẩy thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới.

Duyên Vũ

Tin tiêu điểm