Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 24/1/2017 07:07

Học sinh, sinh viên vùng ĐBKK có được hỗ trợ chi phí học tập?

Học sinh, sinh viên vùng ĐBKK có được hỗ trợ chi phí học tập?

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi học sinh, sinh viên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn có được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập hay không? – Nguyễn Văn Thuần (nguyenthuan***@gmail.com).

* Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì học sinh sinh viên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng được miễn học phí.

Tuy nhiên theo Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư trên, hướng dẫn: Trẻ em, học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được giảm 70% tiền học phí. Cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này);

+ Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

Như vậy, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được giảm 70% tiền học phí.

Về hỗ trợ chi phí học tập, theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có nêu: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

Như vậy, theo hướng dẫn trên thì học sinh, sinh viên thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm