Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 9/3/2018 11:16

Hỗ trợ học sinh dân tộc tiền ăn

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Cháu tôi là học sinh tiểu học thuộc diện được hỗ trợ chính sách của Chính phủ. Xin hỏi mức hỗ trợ được quy định cụ thể như thế nào? - Nguyễn Thu Huệ (thuhue***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ "Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn", có nêu: học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Như vậy, nếu đúng cháu của bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách theo Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ thì mức hỗ trợ sẽ được áp dụng theo Điều 5 của Nghị định này.

Sỹ Điền