Hiệu trưởng quyết định việc phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự

HIẾU NGUYỄN - 15:46 11/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo dự thảo Nghị định, đối tượng được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự gồm: Nhà giáo, nhà khoa học; Nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Điều kiện được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự: Có bằng tiến sĩ và đáp ứng các điều kiện quy định.

Đơn vị có chức năng hợp tác quốc tế thuộc cơ sở giáo dục đại học có văn bản đề nghị hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học kèm theo các tài liệu theo quy định và bản sao bằng tiến sĩ của người được đề nghị phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.

Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan cho ý kiến về người được đề nghị để đảm bảo người được đề nghị hiện không vi phạm pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nước họ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự. Quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Giáo sư danh dự” và công khai danh sách người được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Hiếu Nguyễn

Bình luận của bạn đọc