Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 30/3/2017 19:07

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là đối tượng cán bộ quản lý giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường có được gọi là cán bộ quản lý giáo dục hay không? - Trương Thị Việt (truongviet***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP gày 10/3/2015 của Chính phủ "Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú", có nêu: Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:

- Giáo viên, giảng viên (gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (gọi chung là cơ sở giáo dục);

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục);

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là đối tượng cán bộ quản lý giáo dục.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm