Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 14/12/2017 15:50

Hà Tĩnh: Phấn đấu mỗi trường học có 1 số Báo Giáo dục & Thời đại

Hà Tĩnh: Phấn đấu mỗi trường học có 1 số Báo Giáo dục & Thời đại

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn gửi các trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; Giám đốc trung tâm bồi dưỡng NVSP&GDTX tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chỉ đạo thực hiện việc đặt mua và đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Theo đó, công văn nêu rõ trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra, trong đó Báo Giáo dục và Thời đại là kênh truyền thông chính thống của ngành đã kịp thời đăng tải nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đến bạn đọc trong cả nước nói chung và cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành nói riêng.

Do đó, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng, Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đặt mua và đọc Báo Giáo dục và Thời đại, phấn đấu ít nhất mỗi đơn vị, trường học trong toàn ngành có 01 số để cán bộ, giáo viên và học sinh thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin.

Thanh Thủy