Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 3/10/2019 07:46

Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan đến giáo dục

Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan đến giáo dục

GD&TĐ - Các Phòng GD&ĐT, các trường học sau khi tiếp nhận thông tin về vấn đề nóng cần khẩn trương nắm tình hình, đề xuất phương án xử lí và báo cáo nhanh về Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT và các trường học thuộc Sở về việc tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến GDĐT Hà Nội, năm học 2019-2020.

Theo đó, Văn phòng Sở được giao là đơn vị thường trực, phối hợp với các phòng chức năng nhận thông tin qua đường dây nóng và thông tin báo chí phản ánh về các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến GD-ĐT trên địa bàn thành phố. Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Sở để giáo các phòng chức năng, các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lí.

Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học theo phân cấp tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và thông tin báo chí phản ánh về các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến GD-ĐT trên địa bàn và các nhà trường.

Báo cáo kịp thời các vấn đề nóng, phát sinh về Sở GD&ĐT, xin ý kiến chỉ đạo về việc cung cấp thông tin tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cung cấp thông tin báo chí đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành.

Vân Anh

Tin tiêu điểm