Kết nối

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả của tổ chức hội khuyến học

PV - 18:48 31/12/2019
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả của tổ chức hội khuyến học

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kì 2014-2019, Hội khuyến học các cấp của quận Hoàn Kiếm đã tập trung củng cố và phát triển tổ chức Hội và hội viên. Toàn quận hiện có 18 Hội khuyến học phường và 698 chi hội khuyến học với 23.880 hội viên.

Hội khuyến học ở các phường đã phát động phong trào các gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và vận động người lớn học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tổ chức ngày hội khuyến học tới các chi hội, hội viên nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội khuyến học quận đã tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và vận động người lớn học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tích cực tham gia củng cố, xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở 18 phường.

Hội khuyến học quận đã chỉ đạo hội khuyến học các phường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và cán bộ cơ sở thường xuyên quan tâm, nắm chắc số lượng, vận động các cháu trong độ tuổi đến trường, không để học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đã vận động các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học ở quận và các phường, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học để khen thưởng đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp quốc gia, Thành phố, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo, con thương binh liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh mắc bệnh nguy hiểm.

Nhiệm kì 2019-2024, Hội khuyến học quận Hoàn Kiếm đề ra mục tiêu củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp để trở thành lực lượng nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội khác tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Đặt chỉ tiêu 100% chi hội khuyến học các khu dân cư, ban khuyến học các đơn vị trường học, cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn quận hoạt động tích cực; hằng năm có từ 80-90% gia đình đạt gia đình học tập; 100% Hội khuyến học, chi hội khuyến học xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh đã biểu dương, đánh giá những kết quả HKH quận Hoàn Kiếm đạt được trong nhiệm kì qua.

Bước vào nhiệm kì 2019-2024, Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội đề nghị, Hội khuyến học quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; củng cố, xây dựng phát triển tổ chức hội và hội viên, không hành chính hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả.

PV

Bình luận của bạn đọc