Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 8/3/2018 12:10

Giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập phải đạt các tiêu chuẩn

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư “Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập”. 

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập, bao gồm: Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập nhưng là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo Thông tư có nêu các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục như sau:

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp bao gồm: Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành.

Trung thực, khách quan, có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ viên chức; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ được giao và các quy định của cơ quan, đơn vị; quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Về nhiệm vụ: Lập kế hoạch công tác giáo vụ hàng năm của nhà trường; Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác giáo vụ; Quản lý, theo dõi học sinh hàng ngày;

Quản lý, theo dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường liên quan đến học sinh; Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc thi, kiểm tra như: Lập danh sách các phòng thi, sơ đồ chỗ ngồi, tổng hợp kết quả thi…; Thực hiện công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công;

Liên hệ, trao đổi và thông tin với gia đình học sinh khi cần thiết; Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ ở trường phổ thông) trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác giáo vụ trường học;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cấp học mình công tác;

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục của nhà trường; Có năng lực quản lý hồ sơ của nhà trường liên quan đến học sinh; Có kỹ năng theo dõi, quản lý và hỗ trợ học sinh; Có kỹ năng phối hợp tổ chức thi, kiểm tra của nhà trường; Có kỹ năng ứng dụng CNTT trong công việc; Có kỹ năng giao tiếp với giáo viên và học sinh trong thực thi nhiệm vụ.

Minh Phong

Trần minh cảnh (28/02/2019 10:41:59 AM)

Cho em hỏi làm giáo vụ trong trường khuyết tật có phụ cấp không? Nếu có cho e xin thông tư quy định, e làm 5 năm mà không có phụ cấp. Bởi vì quy định chuẩn giáo vụ là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, họ cũng là giáo viên mà