Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 16/6/2017 13:57

Giáo viên vùng khó đi học có được hưởng phụ cấp thu hút?

Giáo viên đi học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian đi học. Ảnh minh họa/internetGiáo viên đi học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian đi học. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Ở trường tôi có giáo viên là con của hiệu trưởng nên khi đi học, giáo viên đó không tham gia giảng dạy nhưng vẫn được hưởng phụ cấp thu hút vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP. Như vậy có đúng với quy định hay không? - Phùng Văn Hòa (phunghoa***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 8 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, với quy định nêu trên: Nếu giáo viên như trong thư bạn đề cập mà đi học ngắn hạn dưới 1 tháng thì vẫn được hưởng phụ cấp thu hút. Còn trong trường hợp giáo viên đó đi học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên thì sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền