Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 26/2/2016 07:18

Giáo viên trường nội trú thuộc vùng khó không được hưởng phụ cấp ưu đãi

Giáo viên trường nội trú thuộc vùng khó không được hưởng phụ cấp ưu đãi

GD&TĐ - Chúng tôi là giáo viên đang dạy tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường chúng tôi nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Chúng tôi có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút đối với giáo viên dạy học ở vùng khó và phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trong trường nội trú hay không? – Lý Xuân Phương (xuanphuong***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 5 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT "Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn", quy định:

Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

Còn tại Khoản 1 Điều 8 của Văn bản trên quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tuy nhiên theo Khoản 2 Điều 3 của Văn bản hợp nhất quy định về nguyên tắc áp dụng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và cách tính các loại phụ cấp như sau:

Đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Nghị định này.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường của các bạn nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó các bạn chỉ được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Nghị định này, trong đó có chế độ phụ cấp thu hút được quy định tại Điều 8 Văn bản trên.

Tuy nhiên, các bạn sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang công tác ở trường chuyên biệt (theo theo Khoản 2 Điều 3 của Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT).

Sỹ Điền