Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 30/3/2017 07:07

Giáo viên tiểu học sẽ phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng

Giáo viên tiểu học sẽ phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng

GD&TĐ - Hỏi: Giáo viên tiểu học có trình độ đại học phải thực hiện tập sự trong thời gian bao lâu? - Vương Khả Thi (vuongkhathi****@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1, 2 Điều 27 Luật Viên chức quy định: Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Còn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số: 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ GD&ĐT "Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên", có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/5/2016, có nêu: Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

Như vậy, giáo viên tiểu học sẽ phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm