Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 24/2/2017 07:07

Giáo viên THCS dạy 24 tiết/tuần đúng hay sai?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Giáo viên THCS dạy cả tiết chính và tiết kiêm nhiệm 24 tiết/tuần là đúng hay sai? Và giáo viên đó có được thanh toán tiền thừa giờ hay không? - Nguyễn Thạch (nguyenthat***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Như vậy bạn là giáo viên THCS nên định mức tiết dạy của bạn là 19 tiết/tuần. Tuy nhiên, nếu vì lý do thiếu giáo viên thì hiệu trưởng có thể phân công dạy bù và số tiết có thể tăng lên 24 tiết/tuần.

Trong trường hợp này, bạn được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ (Áp dụng theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT; cách tính được áp dụng theo Điều 3 Thông tư này).

Còn trong trường hợp không phải vì thiếu lý do thiếu giáo viên mà bạn vẫn phải thực hiện dạy 24 tiết/tuần là chưa đúng với quy định hiện hành. Bạn cần kiến nghị với nhà trường để quyền lợi của mình được đảm bảo chính đáng.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm