Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/6/2015 05:54

Giáo viên tập sự ở vùng sâu, vùng xa được hưởng 100% lương

Giáo viên tập sự ở vùng sâu, vùng xa được hưởng 100% lương

GD&TĐ - Trường hợp giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa có phải tập sự hay không, trong thời gian tập sự được hưởng 85% hay 100% lương? Nếu phải tập sự thì thời gian tập sự có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không? – Trần Mạnh Quân (manhquan***@gmail.com).

* Trả lời: 

Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức.

Căn cứ vào quy định nêu trên, giáo viên được tuyển dụng về dạy học ở vùng sâu vùng xa cũng phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định hiện hành. 

Tuy nhiên với những giáo viên này, trong thời gian tập sự sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. 

Cụ thể theo Điểm a, Khoản 2 Điều 22 Nghị định trên quy định: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương (áp dụng theo Khoản 3 Điều 22 của Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP).

Sỹ Điền