Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 30/5/2019 13:22

Giáo viên mầm non có được hưởng chế độ làm thêm giờ?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Ninh Bình cho rằng, hầu hết trẻ em đến học tại trường mầm non đều được tổ chức chăm, nuôi bán trú tại trường, các trường đều phải bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở lại trực buổi trưa để chăm sóc, quản lý trẻ. Tuy nhiên, giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định của Nhà nước.

Cử tri đề nghị cần có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non ở lại trực trưa theo nhiệm vụ được phân công.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thông tư số 48/2011/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT quy định giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Mặt khác, đối với lớp học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp để nhà trường có giáo viên đón, trả trẻ và trực trưa. Thời gian trực trưa đối với giáo viên mầm non giảng dạy trực tiếp và giáo viên mầm non làm công tác quản lý tại trường mầm non được tính trong tổng số giờ được quy định.

Giáo viên làm việc quá số giờ quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Nhà nước chưa có quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với giáo viên.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát thực tế, phát hiện những bất hợp lý để đề xuất điều chỉnh quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non cho phù hợp.

Hải Bình