Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 13/3/2017 13:07

Giáo viên không giữ ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch 15 có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Theo quy định mới giáo viên không giữ ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15 thì có được hưởng phụ cấp thâm niên không? - Lê Xuân Vĩnh (lexuanvinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 1 Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, có nêu đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên gồm:

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có)”.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH không sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH. Cụ thể là: Nhà giáo được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15 thì được hưởng phụ cấp thâm niên).

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, để được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, thì giáo viên phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15).

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm