Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 24/3/2017 07:07

Giáo viên hợp đồng với nhà trường có được hưởng chế độ vùng ĐBKK?

Giáo viên hợp đồng với nhà trường có được hưởng chế độ vùng ĐBKK?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi hiện là giáo viên hợp đồng của trường tiểu học (tiền lương do trường chi trả). Năm 2017, giáo viên trong trường được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn. 

Vậy những giáo viên hợp đồng như chúng tôi có được hưởng chế độ này không?- Thanh Lê (thanhle****@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 1 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước.

Cán bộ quản lý giáo dục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này bao gồm:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm, cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Các nhà giáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, theo thư bạn viết, bạn là giáo viên hợp đồng do nhà trường trả tiền lương, không thuộc diện hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước;

Do đó căn cứ vào quy định nêu trên; trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn được quy định tại Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm