Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 28/4/2017 07:07

Giáo viên hợp đồng có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số: 116/2010/NĐ - CP?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng dưới dạng chỉ tiêu biên chế (nghĩa là tôi được hưởng lương theo mức 2,34 hàng tháng và đóng bảo hiểm). 

Trường tôi đang công tác nằm ở xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, tôi muốn hỏi là đối tượng hợp đồng như tôi có được hưởng quyền lợi hay phụ cấp gì của vùng khó khăn theo Nghị định số: 116/2010/NĐ - CP của Chính phủ không? - (giaovien***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" có nêu: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

- Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được áp dụng Nghị định số: 116/2010/NĐ - CP.

Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý Điều 3 của Nghị định này. Cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Sỹ Điền

Dien Micky (23/05/2018 09:25:17 AM)

tôi cũng đang công tác ở vùng thuộc điều kiện kinh tế khó khăn và điều kiện giáo viên hợp đồng được hưởng nghị định 116 là đủ 5 năm , được hưởng mới có 3 năm, mà có công văn bảo là cắt nghị định vì lí do giáo viên hợp đồng không được hưởng??? chỗ này không hiểu lắm....

Vũ đức toàn (11/10/2017 13:42:15 PM)

Tôi là nhân viên bảo vệ thuộc vùng đbkk đã ký hợp đồng ngắn hạn vậy tôi có được hưởng tiền trang cấp ban đầu theo nghị định 116 không vậy.

Tin tiêu điểm