Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp đứng lớp?

GD&TĐ - 10:00 07/03/2019
Trong giờ học tại Trường TH Vĩnh Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) Trong giờ học tại Trường TH Vĩnh Khê (Đông Triều, Quảng Ninh)

Trả lời: Phụ cấp đứng lớp mà bạn quan tâm chính là phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy. Do đó, bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở GD công lập.

Cụ thể theo Điều 1 Thông tư này, để được hưởng phụ cấp ưu đãi thì phải là nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở GD công lập thuộc hệ thống GD quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

Điều kiện áp dụng: Đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành GD-ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành GD-ĐT;

Như vậy, với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chỉ có thể tư vấn rằng, nếu bạn thỏa mãn các quy định nêu trên thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp) theo Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Bình luận của bạn đọc