Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 25/2/2017 07:07

Giáo viên giảng dạy, hướng dẫn thực hành được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Năm 1989 Tôi tốt nghiệp bằng Trung học sư phạm hệ thiết bị trường học. 

Đến tháng 10/1989, tôi được tuyển dụng làm giáo viên làm công tác giảng dạy ở trường THCS Phú Lộc (Nho Quan, Ninh Bình) - Mã ngạch 15-113. Từ tháng 1/2005 đến 12/2007 là giáo viên làm công tác giảng dạy trường THCS Kỳ Phú.

Từ năm 2008 đến tháng 4/2016 là giáo viên thiết bị ngạch Kỹ thuật viên - Mã ngạnh 13-096; Từ tháng 5 đến nay, tôi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp: “Kỹ thuật viên hạng IV. Mã số V.05.02.08; Trình độ chuyên môn: Trung cấp; chuyên ngành: Giáo viên thiết bị trường học tại trường THCS Kỳ Phú huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình” và công việc cụ thể là: Phụ trách phòng thí nghiệm, Phòng thực hành, chuẩn bị dụng cụ cho giáo viên, học sinh, cùng với giáo viên hướng dẫn học sinh trong các tiết thực hành.

Vậy xin hỏi theo Thông tư số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH tôi có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo không? - Nguyễn Phong (nguyenphong***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 1 Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 54/2011/NĐ - CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo", có nêu:

- Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

- Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên; nếu bạn tham gia hướng dẫn học sinh thực hành, thí nghiệm thì bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Sỹ Điền