Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 27/6/2015 18:07

Giáo viên được biệt phái đến vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

Giáo viên được biệt phái đến vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học ở một trường công lập nằm trên vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK), đã hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP 3 năm (vì tôi dạy ở vùng khó được 3 năm, thì chuyển về vùng thuận lợi). 

Năm học 2015-2016, tôi được thông báo sẽ biệt phái về vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK 2 năm. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp khác hay không? – Nguyễn Văn Đô (nguyenzo***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 5 Điều 26 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức. Cụ thể như sau:

- Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

- Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

- Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Sau khi bạn đã được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền quyết định luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Khoản 1 Điều này kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.

Sỹ Điền