Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 1/6/2019 07:14

Giám sát kỳ thi học kỳ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT về trường tôi nói là: “Thanh tra nhân dân không được phép giám sát kỳ thi học kỳ trong nhà trường”. Họ yêu cầu như vậy có đúng không? Nguyễn Ngọc (nguyenngoc***@gmail.com)

Trả lời: Theo Khoản 2 Mục II văn bản hướng dẫn số: 02/HD-CĐN ngày 30/1/2018 của Công đoàn GD Việt Nam “Về việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành GD” có nêu: Nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân gồm: Giám sát cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 3 mục III của Hướng dẫn này; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;

Xác minh những vụ việc do người đứng đầu cơ quan, đơn vị giao; Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu;

Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động;

Kiến nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu cơ quan, đơn vị các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng cán bộ, nhà giáo, người lao động phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác;

Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cán bộ, nhà giáo, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của ban thanh tra nhân dân; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

Căn cứ vào quy định nêu trên, ban thanh tra nhân dân được giám sát kỳ thi học kỳ của nhà trường khi người đứng đầu giao và phải thực hiện theo các quy định hiện hành. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm