Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 21/3/2019 07:10

Giảm định mức giờ dạy

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên của một trường THCS. Hiện tôi vừa là tổ trưởng chuyên môn vừa là Chủ tịch Công đoàn, tổ trường Công đoàn. Đơn vị tính miễn giảm cho tôi là 3 tiết/tuần. Như vậy có đúng không? Nguyễn Thị Hồng Thắm (nhiennhu.0309@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 3 của Thông tư “Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở GD công lập thuộc hệ thống GD quốc dân” hướng dẫn: Giáo viên làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm GDNN - GDTX, trung tâm GDTX cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

Giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác cũng sử dụng chế độ giảm định mức giờ dạy thì chỉ được hưởng một chế độ giảm định mức giờ dạy cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

Theo Khoản 5 Điều 9 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc bạn được giảm 3 tiết/tuần là đúng với quy định hiện hành. Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy được áp dụng như sau: Việc giảm định mức giờ dạy đảm bảo đúng số giờ quy định được sử dụng để làm công tác Công đoàn theo Khoản 2 Điều 24 Luật Công đoàn. Số giờ dạy được giảm cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách được tính trên cơ sở quy định về thời gian làm việc và định mức giờ dạy của giáo viên, giảng viên theo từng cấp học và được tính theo năm học. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

GD&TĐ