Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 14/6/2019 16:19

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Miền Trung

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có quyết định về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Miền Trung và thu hồi Công văn số 254/SGDĐT-GDTX ngày 7/3/2013 của Sở GD&ĐT về việc cho phép Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hà Tĩnh thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hà Tĩnh.

Lý do: Theo đề xuất của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Tĩnh (Trung tâm đã nâng cấp thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Tĩnh).

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Miền Trung có trách nhiệm giải quyết đảm bảo các quyền lợi của học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của pháp luật và nộp lại con dấu, các loại hồ sơ cho các cơ quan chức năng liên quan.

Hải Bình