Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 17/2/2017 07:07

Gần 10 năm công tác ở vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp một lần?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Thời gian tôi giảng dạy tại trường học thuộc xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đến khi chuyển ra khỏi vùng nói trên là 9 năm, 9 tháng. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp một lần hay không? - Hồ Tiểu Lân (thangcuty0104@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, quy định:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn là 9 năm, 9 tháng chưa đủ 10 năm trở lên; do đó bạn chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm