Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 25/5/2014 13:00

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bà Bùi Thị Vượng (vuongqueen62@...) bắt đầu làm việc tại 1 Công ty và đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/1/2009. 
Ngày 31/3/2014 bà Vượng chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, được BHXH quận Đống Đa (Hà Nội) chốt sổ BHXH đến thời điểm này, nhưng không được tính thời gian đóng BHTN từ ngày 1/1/2014 đến 31/3/2014.

BHXH quận Đống Đa không cho đơn vị bà Vượng được tiếp tục tham gia đóng BHTN nữa vì đơn vị của bà có dưới 10 người tham gia bảo hiểm. 

Vì vậy, bà Vượng không làm được thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bà không được công nhận đã đóng BHTN tháng trước liền kề (mặc dù bà đã đóng được hơn 5 năm liên tục). Bà Vượng hỏi, bà có được hưởng BHTN không? Thời gian đã đóng BHTN có được bảo lưu không?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên quy định tại Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP bao gồm: 

Số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. 

Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ 10 người lao động trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan.

Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 1 tháng 1 theo dương lịch.

Như vậy, từ  ngày 1/1/2014 trở đi công ty của bà Vượng có sử dụng ít hơn 10 người lao động nên không đủ điều kiện tham gia BHTN.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN (sau đây được viết tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

 - Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.   

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

 Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: 

Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì: Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, thời gian bà Vượng đóng BHTN từ ngày 1/1/2009 đến ngày 31/12/2013 sẽ được bảo lưu. Sau này nếu bà Vượng tiếp tục đóng BHTN thì tổng thời gian đóng BHTN sẽ được cộng thời gian đã đóng BHTN trước đây.

Theo chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT