Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 28/5/2015 07:34

Dự thảo: Sở GD&ĐT chỉ có 3 Phó giám đốc

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo dự thảo này, Sở GD&ĐT có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT.

Các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT có không quá 10 đơn vị.

Đối với những Sở GD&ĐT đang có số lượng Phó giám đốc nhiều hơn số lượng Phó giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định.

Chỉ được bổ sung thêm Phó giám đốc Sở GD&ĐT khi có số lượng Phó giám đốc Sở GD&ĐT hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD&ĐT trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở GD&ĐT được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Phòng GD&ĐT có Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng GD&ĐT do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế công chức của Phòng GD&ĐT do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thẩm quyền giao...

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lập Phương

Hằng - Nghệ An (03/06/2015 16:15:09 PM)

Nên thật tinh giản bộ máy lãnh đạo mới làm việc có hiệu quả và phát triển. Hiện nay giao thông, phương tiện giao thông hiện đại, các phương tiện thông tin phát triển đáng lẽ ra bộ máy làm việc phải giảm mạnh; đằng này càng hô giảm biên chế, chức vụ bao nhiêu thì lại phình ra bấy nhiêu!

Theo tôi các sở, phòng, nhà trường có tối đa hai cấp phó là được; các phòng ban của Sở GD phải cắt hoặc sát nhập. Nhiều phòng ban, cấp phó do công việc chồng chéo, ít việc nên đã nảy sinh nhiều tệ nạn và đã làm giảm tính GD, mất đi hình ảnh đẹp của nhiều nhà giáo tâm huyết và chân chính.

Tôi mong Nhà nước, Chính phủ làm thật nghiêm việc tinh giản này. Phải làm cụ thể từng ngành, cơ quan, các cấp lãnh đạo nhà nước. Bộ máy lãnh đạo càng tinh nhuệ, gọn nhẹ thì chắc chắn đất nước sẽ thoát được nhiều tệ nạn quan trường.

Đức Thuân (03/06/2015 16:03:07 PM)

Tôi hoan nghênh sự đổi mới về cán bộ quản lý GD các cấp nhằm để nâng cao tính hiệu quả công việc (nên để 1 cấp trưởng và 2 cấp phó là đủ), giảm các phòng ban và bộ phận không cần thiết.

Trong nhiều năm qua, nhiều tỉnh, huyện đã làm tăng quá nhiều "quan chức" trong GD và việc bố trí các vị trí lãnh đạo là do "quan hệ" với các cấp cao hơn (chạy chọt, anh em bà con hoặc êkip với các cấp lãnh đạo trên có thẩm quyền), nên đã đẩy lùi sự phát triển của GD; kìm hãm sự phát triển, sự công bằng xã hội, làm tổn hại đến những nhà giáo chân chính.

Muốn thành công trong đổi mới GD là phải đổi mới cán bộ quản lý; muốn thành công thì phải đổi mới đồng bộ hệ thống chính trị các cấp (thật tinh giản và tinh nhuệ đội ngũ lãnh đạo các cấp). Trong mọi công việc phải lấy hiệu quả để đánh giá năng lực lãnh đạo, tránh nói hay mà làm kém; ai không hoàn thành nhiệm vụ phải từ chức hoặc thay thế ngay ,

Ta phải học lãnh đạo các nước như: Nhật Bản, Sin gapore,Hàn Quốc,... Yếu tố con người, nhân tố lãnh đạo ( người lãnh đạo đầu cấp) là điều kiện quyết định cho xã hội phát triển.

Tin tiêu điểm