Kết nối
Chính sách

Dự thảo quy định việc quản lý trong cơ sở GD mầm non, phổ thông công lập

HẢI BÌNH - 12:01 08/02/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Nghị định này quy định về việc quản lý trong cơ sở giáo dục bao gồm: quản lý các hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục; trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý cơ sở giáo dục.

Việc quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và nhân sự trong cơ sở giáo dục được thực hiện theo các quy định của pháp luật về tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Theo dự thảo, nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục gồm: Mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường; Tuyển sinh, hoạt động giáo dục; Điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; Hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng.

Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo mục tiêu chất lượng giáo dục và phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường.

Về tuyển sinh, cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận vào học hết số trẻ mầm non trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) theo yêu cầu phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Trường tiểu học và trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học phải tuyển sinh hết số học sinh trên địa bàn xã theo yêu cầu phổ cập bắt buộc giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục phổ thông dân lập,tư thục.

Trường trung học phổ thông tuyển sinh theo chỉ tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định.

Trường trung học phổ thông chuyên tuyển sinh những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập ở cấp trung học cơ sở theo chỉ tiêu hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp nào tuyển sinh theo chỉ tiêu do Uỷ ban nhân dân cấp đó phê duyệt.

Các cơ sở giáo dục chuyên biệt khác tuyển sinh theo yêu cầu thực tế theo quy định.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xác định mục tiêu chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong việc tham gia xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; trình Hội đồng trường phê duyệt mục tiêu chất lượng giáo dục và kế hoạch giáo dục nhà trường trước khi triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyển sinh, hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục theo quy định; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.

Phối hợp với gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục nhà trường; tổ chức, giám sát, hỗ trợ cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công khai mục tiêu chất lượng giáo dục, kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức tuyển sinh, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục. 

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc