Bản in

Chính sách

Thứ Hai, 16/9/2019 07:59

Dự thảo quy định công nhận giáo viên dạy giỏi: Tạo động lực, không phải gây áp lực

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Dự thảo quy định Công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông có khá nhiều thay đổi so với quy định hiện hành trên tinh thần để đảm bảo công nhận được giáo viên giỏi thực chất, tạo được động lực chứ không phải là áp lực cho giáo viên.

Không còn Hội thi cấp toàn quốc

Theo dự thảo, việc công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông thông qua Hội thi bao gồm: Nội dung, điều kiện tham dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.

Hội thi dựa trên nguyện vọng tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi. Đồng thời, đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và khách quan. Nghiêm cấm tổ chức Hội thi trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Một trong những điểm mới của dự thảo là Hội thi bao gồm cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, không còn Hội thi cấp toàn quốc.

Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần, do nhà trường tổ chức. Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần, do phòng GD&ĐT tổ chức. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần, do sở GD&ĐT tổ chức.

Thời gian tổ chức Hội thi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của học sinh và do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý (cấp trường: Hiệu trưởng quyết định, cấp huyện: Trưởng phòng GD&ĐT quyết định, cấp tỉnh: Giám đốc sở GD&ĐT quyết định).

Địa điểm tổ chức Hội thi do do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý (cấp trường: Hiệu trưởng quyết định, cấp huyện: Trưởng phòng GD&ĐT quyết định, cấp tỉnh: Giám đốc sở GD&ĐT quyết định). Tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi nhỏ và phải đảm bảo không gây khó khăn cho giáo viên tham gia dự thi.

Không được dạy thử hoạt động thực hành tham gia Hội thi

Về nội dung, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non gồm thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể đối với giáo viên mầm non theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các hoạt động thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng trẻ em của lớp. Không được dạy thử hoạt động thực hành tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm thi dạy;

Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Với Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, nội dung thi gồm thực hành dạy học một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Không được dạy thử tiết học tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm thi dạy;

Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong hoạt động dạy học của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học phổ thông: Nội dung thi gồm thực hành một tiết tổ chức hoạt động trải nghiệm (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp). Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Không được tổ chức thử tiết thực hành tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học diễn ra hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết thực hành trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm thi tiết thực hành;

Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác giáo dục học sinh của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Kết quả Hội thi là minh chứng để đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân

Theo dự thảo, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

Điểm kết luận tiết thi giảng hoặc tổ chức hoạt động giáo dục đạt loại giỏi, trong đó đảm bảo không có thành viên Ban giám khảo nào đánh giá tiết dạy hoặc tổ chức hoạt động giáo dục đạt trung bình hoặc yếu.

Báo cáo biện pháp đã thực hiện trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, trong công tác dạy học, giáo dục học sinh được trên 50% thành viên Ban giám khảo đánh giá đạt mức đạt.

Kết quả Hội thi là minh chứng để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân. Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy, tiết hoạt động trải nhiệm hoặc báo cáo lại chuyên đề trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học và làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức trẻ em, học sinh.

Hải Bình

Tin tiêu điểm