Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/6/2015 10:49

Dự thảo danh mục đào tạo cấp IV trình độ CĐ, ĐH thạc sĩ, tiến sĩ mới

Dự thảo danh mục đào tạo cấp IV trình độ CĐ, ĐH thạc sĩ, tiến sĩ mới

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT xây dựng dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ CĐ, ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thế Danh mục GD&ĐT cấp IV trình độ CĐ, ĐH ban hành năm 2010 và Danh mục GD&ĐT cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2012.

Để hoàn thiện Danh mục, Bộ GD&ĐT gửi dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ CĐ, ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ để lấy ý kiến của các cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo:

Rà soát mã số, tên ngành, chuyên ngành (tiếng Việt và tên tiếng Anh), vị trí các ngành, chuyên ngành theo các trình độ đào tạo trong Dự thảo Danh mục; đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ lý do (nếu có).

Đề nghị bổ sung các ngành, chuyên ngành đào tạo thí điểm đã được cơ sở giáo dục, đào tạo đánh giá kết quả đào tạo thí điểm (kèm theo bản sao Quyết định cho phép đào tạo thí điểm, văn bản đánh giá kết quả đào tạo thí điểm và đề nghị bổ sung của cơ sở đào tạo, nếu có).

Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo gửi về Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT trước ngày 25/6/2015.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lập Phương