Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 4/11/2018 08:20

Đủ 55 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn

Học sinh mầm non vùng khó Quảng BìnhHọc sinh mầm non vùng khó Quảng Bình

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK) của tỉnh Yên Bái. Tháng 1/2019, tôi đủ 55 tuổi để nghỉ chế độ hưu trí. Xin hỏi chuyên mục, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn hay không? - Nguyễn Thị Mơ - giáo viên tỉnh Yên Bái.

* Trả lời: Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn. Vì thế chúng tôi xin được viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo và đối chiếu với trường hợp của mình.

Cụ thể, Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK hoặc nghỉ hưu.

Còn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định: Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Sỹ Điền