Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 22/3/2017 13:07

Đóng BHXH được 5 tháng, nghỉ sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 tháng thì nghỉ sinh con. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với phụ nữ thai sản hay không? - Phạm Xuân Quế (pxque***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành có nêu: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con;

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 5 tháng thì nghỉ sinh con; do đó theo Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên thì trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm