Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 28/9/2017 16:35

Đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1998, tính hưởng phụ cấp thâm niên thế nào?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi công tác trong ngành giáo dục từ ngày 1/9/1997. Đến 1/12/1998 tôi bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tôi sẽ được tính phụ cấp thâm niên vào thời điểm nào. Đến tháng 9/2017 tôi đã được tính bao nhiêu % phụ cấp thâm niên/ tháng? - Nguyễn Thanh Nhàn (thanhnhan***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội , có nêu: “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

Còn tại Khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ - Bộ GD&ĐT-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo" - có nêu: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì bạn sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên kể từ 1/12/1998 (không kể thời gian tập sự).

Như vậy tính đến 1/12/2017 bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên 19% (áp dụng theo Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP).

Sỹ Điền