Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 25/5/2019 14:02

Định mức danh mục vị trí việc làm với nhân viên nuôi dưỡng trường mầm non

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các Bộ, ngành liên quan bổ sung định mức danh mục vị trí việc làm đối với nhân viên nuôi dưỡng của trường mầm non, có hướng dẫn về tuyển dụng chức danh nhân viên kế toán, thư viện, thiết bị, y tế cho các trường học.

Bộ GD&ĐT cho biết: Việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non là nhiệm vụ của giáo viên mầm non, công việc này đã được tính toán khi quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non.

Căn cứ vào chương trình giáo dục mầm non hiện hành và chế độ làm việc của giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, ngày 16/3/2015, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Theo đó, nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ gồm 4 vị trí: kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ), các công việc này thực hiện theo hướng kiêm nhiệm (được bố trí tối đa 2 người cho 4 vị trí việc làm), bảo đảm tiết kiệm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các nhóm trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn.

Vì vậy, đối với việc tuyển dụng chức danh nhân viên kế toán, thư viện, thiết bị thí nghiệm, y tế cho các trường học, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn và các Thông tư quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để thực hiện tuyển dụng, sử dụng các chức danh kế toán, thư viện, thiết bị, y tế... theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các địa phương cần lưu ý Công văn số 6044/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 8/12/2016 của Bộ GD&ĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc sử dụng đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để thực hiện tốt việc tuyển dụng và sử dụng đội ngũ làm công việc hỗ trợ, phục vụ.

Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; hoàn thiện đề án vị trí việc làm, các địa phương xác định số lượng người làm việc và nhu cầu cần tuyển viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm không tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Hải Bình